NETTVERK

VÅRT NETTVERK

 

Vi har et bredt nettverk i det trønderske musikkmiljøet.

 

Gjennom mange år i bransjen bygges nettverk av kontakter både innenfor det tekniske og arrangementsmessige.

Dette gjør at vi har tilgang til mye kompetanse i miljøet og gjør oss trygge på at vi kan anbefale gode løsmńinger for våre kunder.

 

Våre nærmeste samarbeidspartnere er:

FOSEN SCENETEKNIKK

 

Leverandør av teknisk utsyr og teknikkere til de artister vi formidler.

 

Oppdatert utstyrspark etter dagens kravspesifikasjoner. Kan levere alt fra sanganlegg til komplette løsninger inkludert scene og sikkerhet.

 

Utsyr:

Adamson

Renkus-Heinz

HK Audio

Allen & Heath

Shure

Martin

Martin Jem

 

TRØNDELAG ARRANGEMENT

 

TARR er et eventbyrå som arrangerer oppleveleser som setter spor!

 

 

 

"VI ER OPPTATT AV DET OPPFINNSOMME, JORDNÆRE OG UTRADISJONELLE.

Det er verdier vi har med oss når vi planlegger opplevelser for våre gjester."

 

KULTURCOMPAGNIET

 

KulturCompagniet Rissa KF skal:

 

  • stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
  • sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
  • bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.
  • forvalte, tilrettelegge og koordinere aktivitet i kulturdelen på nye Åsly skole.

BENUM

 

BENUM er vår hovedleverandør på lydutstyr og vår samarbeidspartner ved installasjon.

 

Siv. ing. Benum AS ble etablert i 1971 og er i dag en av de ledende leverandører av lydproduksjonsutstyr og musikkrelatert utstyr i Norge og har omfattende erfaring fra elektroakustiske anlegg med blant annet installasjoner i Den Norske Opera i Bjørvika, Nidarosdomen, Oslo Rådhus, Olavshallen og mange flere. Benum AS betjener næringsdrivende med bransjetilhørighet og henviser generelt sluttbrukere til sitt forhandlernettverk.

 

"Vi strekker oss langt for at våre kunder skal være fornøyd».

 

Vi har opparbeidet oss solid erfaring innen vårt segment og våre ansatte har vært med oss i mange år og besitter lang og bred kunnskap innen sine produktområder.

 

Hos oss får du hjelp og ekspertise på veien, fra du kjøper ditt produkt og til det er ferdig installert.

RUBICON

 

RUBICON er vår samarbeidspartner på lys og annet scenetekniske utstyr som trosser, scenetepper, stativ og forbruksmateriale.

 

Alltid tilstede - suveren service!

Ah-Studio, Haltveien 125

7105 Stadsbygd

Telefon: 474 60 255

Email: post@ahstudio.no